ผ้าม่าน

ผ้าม่าน นอกเหนือจากหน้าที่หลักของม่านที่ช่วยปกป้องแสงแดด และช่วยให้ความเป็นส่วนตัวแก่เราแล้ว ผ้าม่านยังช่วยสร้างบรรยากาศแบบต่างๆได้ เช่น บรรยากาศแบบอ่อนโยน แบบเคร่งขรึม แบบสดใส แบบโมเดิร์น ฯ ที่สำคัญคือ ช่วยสร้างทัศนียภาพที่สวยงามให้บ้าน

การควบคุมแสงโดยผ้าม่าน จุดประสงค์ก็คือ

1. จะเข้ากับบรรยากาศห้องของท่านหรือไม่ โดยเลือกแบบผ้าม่าน ม่านจีบ ม่านพับ ซึ่งม่านแต่ละแบบสามารถเลือกเปิดปิดรับแสงได้ต่างกัน

2. สิ่งที่จะบอกได้คือความเป็นส่วนตัวของห้อง  โดยเลือกจากเนื้อผ้า ผ้าหนาดูมิดชิด ผ้าบางมองเห็นบ้าง

3. ปริมาณแสงที่เพียงพอกับความต้องการ  โดยเลือกจากเนื้อผ้า ผ้าทึบแสงดูมืด กันแสงแดด บ้านสว่างน้อย  ผ้าเนื้อโปร่งหรือเนื้อบาง กันแสงแดดได้ แต่บ้านจะดูสว่าง

แบบผ้าม่านที่นิยมมี 2 แบบ คือ

1. ม่านที่ทำงานโดยการยกขึ้นลงได้แก่ ม่านพับ

ผ้าลายทาง หรือผ้าสีพื้น ทำม่านแบบนี้สวย ถ้าเป็นผ้าลายดอกทำม่านชนิดนี้จะไม่ค่อยสวย   จุดเด่นของม่านชนิดนี้ คือผ้าจะไม่ไปกองอยู่ข้างๆ   เหมาะสำหรับห้องที่ต้องการความเรียบออกสไตล์โมเดิร์น การควบคุมแสงของม่านชนิดนี้จะสามารถความคุมแสง เมื่อเปิด – ปิด (การยกขึ้น-ลง) แสงที่ได้จะเป็นแสงที่ค่อนข้างมีความเข้มขึ้นอยู่กับผ้าที่ใช้ด้วย แต่ความเป็นส่วนตัวค่อนข้างมาก แต่ม่านชนิดนี้มีข้อเสียคือมีแสงลอดออกมา ระหว่างรอยต่อของม่าน กรณีที่ทำ 2 ชุดต่อกัน และถ้าทำชุดใหญ่มากๆ จะไม่สวย

2. ม่านที่ทำงานเปิด-ปิดแบบแยกกลาง เปิดซ้ายหรือเปิดขวา

ผลงานที่ผ่านมา